Budżet Uczniowski

Budżet Uczniowski

Budżet Uczniowski to podejmowana od kilku lat w naszej szkole inicjatywa stworzona na wzór Budżetu Obywatelskiego. Jej cele to:

 • zapoznanie uczniów z zasadami przygotowywania i realizacji projektów
 • przybliżenie uczniom zasad funkcjonowania mechanizmów “budżetu obywatelskiego”
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kreatywnego myślenia, umiejętności argumentowania,
 • aktywizacja uczniów szkoły
 • możliwość zdobycia punktów wolontariatu za zaangażowanie w powstanie projektu

Fundusze na realizację projektów pochodzą z budżetu Rady Rodziców. Co roku Rada Rodziców decyduje czy i jakie środki przeznacza na ten cel.

 

 Zasady zgłaszania projektów​:

 • Każdy uczeń, grupa uczniów lub klasa może opracować i zgłosić projekt​
 • Projekty mogą mieć formę wydarzeń lub inwestycji np. kółek zainteresowań, wydarzeń kulturalnych w szkole, warsztatów, szkoleń, kursów, wyposażenia sal w pomoce naukowe, zmiany wystroju lub dekoracji sal i korytarzy itp.​
 • Projekty muszą umożliwiać bezpłatne korzystanie z efektów ich realizacji każdemu uczniowi naszej szkoły​
 • W przypadku ograniczonej liczby miejsc dostępnych w danym wydarzeniu projekt musi określać proces rekrutacji i kryteria wyboru​
 • Projekty zgłaszane będą drogą elektroniczną, na przygotowanym wcześniej formularzu, uwzględniającym wszystkie niezbędne informacje (m.in. opis i szacowany koszt)​
 • Rada Rodziców i Dyrekcja zweryfikują projekt przed dopuszczeniem do głosowania (techniczna i prawna możliwość realizacji, zgodność z wartościami i statutem szkoły)​