Preliminarz na rok szkolny 2023/24 – Szczegółowy Plan Wydatków

Preliminarz na rok szkolny 2023/24 – Szczegółowy Plan Wydatków

W ramach naszego ciągłego zaangażowania w rozwój i wsparcie naszej szkoły, Rada Rodziców SP175 przedstawia szczegółowy preliminarz na rok szkolny 2023/24. Ten plan został opracowany w celu zapewnienia transparentności i efektywnego wykorzystania środków finansowych. Założenia preliminarza:Na zebraniu Rady Rodziców, które odbyło się 26 października 2023 roku, zatwierdziliśmy następujące pozycje wydatków: Suma planowanych wydatków: 74 700 zł Jak możesz pomóc? Twoje […]

Budżet Uczniowski

Budżet Uczniowski

W tegorocznej edycji Budżetu Uczniowskiego zgłoszone zostały 2 projekty. Jeden w kategorii klas 1-3 oraz jeden w kategorii klas 4-8. Oba projekty uzyskały pozytywną opinię Dyrekcji, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców. W obecnej sytuacji rezygnujemy z etapu głosowania i z przyjemnością przystępujemy do realizacji zwycięskich projektów. Dziękujemy za tegoroczną edycję i gratulujemy zwycięzcom! Projekt klas 1-3 Zgłaszający: Uczniowie z klasy […]