Sukcesy
Preliminarz na rok szkolny 2023/24 – Szczegółowy Plan Wydatków

Preliminarz na rok szkolny 2023/24 – Szczegółowy Plan Wydatków

W ramach naszego ciągłego zaangażowania w rozwój i wsparcie naszej szkoły, Rada Rodziców SP175 przedstawia szczegółowy preliminarz na rok szkolny 2023/24. Ten plan został opracowany w celu zapewnienia transparentności i efektywnego wykorzystania środków finansowych.

Założenia preliminarza:
Na zebraniu Rady Rodziców, które odbyło się 26 października 2023 roku, zatwierdziliśmy następujące pozycje wydatków:

  • Budżet uczniowski: 10 000 zł
    • Cel: Wsparcie inicjatyw i projektów uczniowskich, rozwijających kreatywność i umiejętności naszych uczniów.
  • Dofinansowanie nauczycieli: 6 000 zł
    • Cel: Wsparcie inicjatyw organizowanych przez naszych nauczycieli.
  • Dofinansowanie sportowców: 4 000 zł
    • Cel: Wsparcie uczniów aktywnych sportowo, w tym zakup sprzętu i dofinansowanie wyjazdów na zawody.
  • Przywitanie pierwszoklasistów (110 osób): 4 400 zł
    • Cel: Organizacja powitania nowych uczniów, promującego integrację i poczucie przynależności do szkoły.
  • Samorząd Uczniowski: 2 000 zł
    • Cel: Dofinansowanie działań samorządu, który pełni ważną rolę w życiu szkolnym.
  • Dyplomy in blanco na konkursy: 700 zł
    • Cel: Dyplomy z logo szkoły wręczane za osiągnięć uczniowskich poprzez nagrody i wyróżnienia.
  • Wielka Gra o Patronce – klasy 4: 800 zł
    • Cel: Wsparcie organizacji edukacyjnej gry, promującej wiedzę o patronce szkoły.
  • Biblioteka: 2 000 zł
    • Cel: Poszerzenie zasobów bibliotecznych, aby lepiej wspierać edukację i rozwój zainteresowań uczniów oraz nauczycieli, z naciskiem na aktualne i różnorodne materiały edukacyjne.
    • Cel: Dostarczenie zasobów wspierających dobrostan psychiczny, promujących zdrowie mentalne i oferujących praktyczne porady dotyczące radzenia sobie ze stresem i emocjami.
  • Wsparcie wydarzeń:
    • Cel: Umożliwienie i wzbogacenie stałych wydarzeń szkolnych, które przyczyniają się do budowania wspólnoty szkolnej i rozwijania talentów uczniowskich.
      • Bal karnawałowy 1-3: 3 000 zł
      • Dyskoteka 4-8: 4 000 zł
      • Bal ósmych klas: 2 500 zł
      • Dzień dziecka na sportowo: – 5 000 zł
  • Teczki na zakończenie roku klasy 8: 1 200 zł
    • Cel: Uświetnienie ceremonii zakończenia szkoły dla uczniów klasy 8 poprzez wręczenie imiennych teczek, które stanowią pamiątkę ich czasu spędzonego w szkole. Teczki te symbolizują osiągnięcia uczniów i ich przejście do kolejnego etapu edukacji.
  • Upominki dla wszystkich uczniów: 24 500 zł
    • Cel: Wzmacnianie poczucia przynależności i ducha szkolnej wspólnoty poprzez wręczenie uczniom spersonalizowanych upominków z logo szkoły. Gadżety te, będące pamiątką, mogą być wykorzystane podczas letnich wakacji, jednocześnie promując szkołę i budując pozytywne wspomnienia związane z czasem spędzonym w szkole.
  • Dyplomy personalne: 1 500 zł
  • Wydatki okolicznościowe: 2 000 zł
    • Cel: Okazanie wdzięczności i uznania dla nauczycieli oraz uczczenie Dnia Kobiet poprzez symboliczne prezenty. Taki gest wzmacnia pozytywne relacje i podkreśla szacunek w społeczności szkolnej.
  • Koszty stałe:
    • Opłaty bankowe: 400 zł
    • Strona Rady Rodziców: 500 zł
    • Materiały biurowe: 200 zł

Suma planowanych wydatków: 74 700 zł

Jak możesz pomóc?

Twoje wsparcie finansowe jest nieocenione dla realizacji tych projektów. Zachęcamy do wpłat na rzecz Rady Rodziców, które można dokonywać poprzez:

Numer konta: 61 1090 1043 0000 0001 3053 5854 (Santander Bank)

Twoje zaangażowanie ma realny wpływ na jakość edukacji i doświadczenia naszych uczniów. Dziękujemy za wsparcie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *