Budżet Uczniowski

Budżet Uczniowski

W tegorocznej edycji Budżetu Uczniowskiego zgłoszone zostały 2 projekty. Jeden w kategorii klas 1-3 oraz jeden w kategorii klas 4-8. Oba projekty uzyskały pozytywną opinię Dyrekcji, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców. W obecnej sytuacji rezygnujemy z etapu głosowania i z przyjemnością przystępujemy do realizacji zwycięskich projektów. Dziękujemy za tegoroczną edycję i gratulujemy zwycięzcom! Projekt klas 1-3 Zgłaszający: Uczniowie z klasy […]