700 +

Uczniów

80 +

Kadry Nauczycielskiej

30 +

Oddziałów

74700 +

Planowanych wydatków Rady Rodziców

Wesprzyj działalność Rady Rodziców

Gdy jest trudno

10 zł /Miesiąc

  • Czasami sytuacja finansowa nie pozwala nam na jednorazową wpłatę 100 zł.
  • Zawsze możesz wesprzeć działalność Rady Rodziców wpłacając 10 zł miesięcznie.
  • Dla Ciebie będzie to nieduży wydatek - dla nas znacząca kwota.

Zalecane minimum

100 zł /Rok

  • Jest to kwota zalecanej wpłaty, przyjęta w poprzednich latach.
  • Wartość ta znacząco wspiera działalność Rady Rodziców, jednak nie pozwala na pokrycie założonych wydatków.
  • W przyszłym roku będzie musiała być podniesiona.

W sam raz

150 zł /Rok

  • ... lub dowolna wyższa kwota.
  • Pozwala na realizację przyjętego planu budżetowego.
  • A jeśli pieniędzy zostanie...
  • ... i tak wrócą one do naszych dzieci w postaci projektów realizowanych w tym lub kolejnym roku.

Latest Blogs

Preliminarz na rok szkolny 2023/24 – Szczegółowy Plan Wydatków

Preliminarz na rok szkolny 2023/24 – Szczegółowy Plan Wydatków

W ramach naszego ciągłego zaangażowania w rozwój i wsparcie naszej szkoły, Rada Rodziców SP175 przedstawia szczegółowy preliminarz na rok szkolny 2023/24. Ten plan został opracowany w celu zapewnienia transparentności i efektywnego wykorzystania środków finansowych. Założenia preliminarza:Na zebraniu Rady Rodziców, które odbyło się 26 października 2023 roku, zatwierdziliśmy następujące pozycje wydatków: Suma planowanych wydatków: 74 700 zł Jak możesz pomóc? Twoje […]

Budżet Uczniowski

Budżet Uczniowski

W tegorocznej edycji Budżetu Uczniowskiego zgłoszone zostały 2 projekty. Jeden w kategorii klas 1-3 oraz jeden w kategorii klas 4-8. Oba projekty uzyskały pozytywną opinię Dyrekcji, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców. W obecnej sytuacji rezygnujemy z etapu głosowania i z przyjemnością przystępujemy do realizacji zwycięskich projektów. Dziękujemy za tegoroczną edycję i gratulujemy zwycięzcom! Projekt klas 1-3 Zgłaszający: Uczniowie z klasy […]